? title_temp 食品机械_食品设备_食品加工机械设备招商代理_加盟批发-糖酒?/title> <meta name="keywords" content="椋熷搧鏈烘,椋熷搧璁惧,椋熷搧鏈烘璁惧,椋熷搧鍔犲伐鏈烘,椋熷搧鍔犲伐璁惧,椋熷搧鍖呰鏈烘" /> <meta name="description" content="绯栭厭缃戞彁渚涗笓涓氱殑椋熷搧鏈烘銆侀鍝佸寘瑁呫€侀鍝佽澶囦緵搴斾俊鎭?鎷ユ湁椋熷搧涓撶敤璁惧,椋熷搧鍔犲伐鏈烘,椋熷搧鍔犲伐璁惧浠ュ強鐢熶骇绾跨瓑椋熷搧鏈烘璁惧浜у搧淇℃伅銆? /> <link href="> <link href="http://cc.ahyezihb.com/jixie/skins/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://ahyezihb.com/favicon.ico" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://ahyezihb.com/">ag˰ټ</a></h1> <div id="5ge4r63r4n" class="wrap line_b grad"> <div id="5ge4r63r4n" class="con bar"> <div id="5ge4r63r4n" class="left"> <ul class="topbar-fl"> <li>Hi,<a href="http://ahyezihb.com/" target="_blank">糖酒?/a>欢迎您,</li> <li><a href="http://t.ahyezihb.com/" target="_blank">请登?/a><i class='icon-line'></i></li> <li><a href="http://t.ahyezihb.com/Register" class="Orange" target="_blank">免费注册</a><i class="icon-line"></i></li> <li><a href="javascript:void(0)" target="_blank">微信公众?i class='icon-xia'></i> <div id="5ge4r63r4n" class="dropDown"> <i class="arrow"></i> <p> <img src="http://ahyezihb.com/skins/images/ewm_gs.jpg" /></p> </div> </a><i class="icon-line"></i></li> <li><a href="javascript:void(0)">手机?i class='icon-xia'></i> <div id="5ge4r63r4n" class="dropDown"> <i class="arrow"></i> <p> <img src="http://ahyezihb.com/skins/images/ewm_sj.jpg" /></p> </div> </a></li> </ul> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="right" style="*width:280px;"> <ul class="topbar-fl"> <li><i class='icon-line'></i></li> <li><i class='icon-line'></i></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/seller/" target="_blank">快速求?/a><i class='icon-line'></i></li> <li class="site">网站导航<i class="icon-xia"></i> <div id="5ge4r63r4n" class="dropDownnav"> <i class="arrow"></i> <ul class="site-navigation-hd" > <li> <h4>招商频道</h4> <div id="5ge4r63r4n" class="navigation-hd-list"> <h5><a href="http://ahyezihb.com/baijiu/">酒水招商</a></h5> <a href="http://ahyezihb.com/baijiu/">白酒招商</a> <a href="http://ahyezihb.com/hongjiu/">红酒招商</a> <a href="http://ahyezihb.com/pijiu/">啤酒招商</a> <a href="http://ahyezihb.com/baojianjiu/">保健酒招?/a> <a href="http://ahyezihb.com/yangjiu/">洋酒招商</a> <a href="http://ahyezihb.com/huangjiu/">黄酒招商</a> </h5> <a href="http://ahyezihb.com/shipin/">食品招商</a> <a href="http://ahyezihb.com/xxsp/">休闲食品</a> <a href="http://ahyezihb.com/fbsp/">方便食品</a> <a href="http://ahyezihb.com/jinkou/">进口食品</a> <a href="http://ahyezihb.com/tiaoweipin/">调味?/a> <a href="http://ahyezihb.com/liangyou/">粮油招商</a> <a href="http://ahyezihb.com/yinliao/">饮料招商</a> </div> </li> <li> <h4>地区招商</h4> <div id="5ge4r63r4n" class="navigation-hd-list"> <h5><a href="javascript:;">东部地区</a></h5> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/BEIJING.html">北京</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/TIANJIN.html">天津</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/HEBEI.html">河北</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/SHANDONG.html">山东</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/JIANGSU.html">江苏</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/SHANGHAI.html">上海</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/ZHEJIANG.html">浙江</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/FUJIAN.html">福建</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/GUANGDONG.html">广东</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/HAINAN.html">海南</a> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="navigation-hd-list"> <h5><a href="javascript:;">东北地区</a></h5> <a href="http://ahyezihb.com/diqu/heilongjiang.html">黑龙?/a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/JILIN.html">吉林</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/LIAONING.html">辽宁</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/NEIMENGGU.html">内蒙?/a> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="navigation-hd-list"> <h5><a href="javascript:;">中部地区</a></h5> <a href="http://ahyezihb.com/diqu/SHANXI.html">山西</a> <a href="http://ahyezihb.com/diqu/HENAN.html">河南</a> <a href="http://ahyezihb.com/diqu/HUBEI.html">湖北</a> <a href="http://ahyezihb.com/diqu/HUNAN.html">湖南</a> <a href="http://ahyezihb.com/diqu/JIANGXI.html">江西</a> <a href="http://ahyezihb.com/diqu/ANHUI.html">安徽</a> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="navigation-hd-list"> <h5><a href="javascript:;">西部地区</a></h5> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/SICHUAN.html">四川</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/GUANGXI.html">广西</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/GUIZHOU.html">贵州</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/YUNNAN.html">云南</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/CHONGQIN.html">重庆</a> <a href="http://ahyezihb.com/diqu/shanxi3.html">陕西</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/GANSU.html">甘肃</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/XINJIANG.html">新疆</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/QINGHAI.html">青海</a> <a href="http://ahyezihb.com//diqu/xizang.html">西藏</a> </div> </li> <li> <h4>热门频道</h4> <div id="5ge4r63r4n" class="navigation-hd-list"> <h5>企业公司?/h5> <a href="http://ahyezihb.com/corporation/">企业?/a> <a href="http://ahyezihb.com/pinpai">热门品牌</a> <a href="http://ahyezihb.com/baijiu/wenda">问答</a> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="navigation-hd-list"> <h5>产品/供求</h5> <a href="http://ahyezihb.com/productshow">产品?/a> <a href="http://ahyezihb.com/zhaochanpin/">快速找产品</a> <a href="http://ahyezihb.com/cpfull/">热门产品</a> <a href="http://ahyezihb.com/tradeinfo">供应</a> <a href="http://ahyezihb.com/seller/">求购</a> <a href="http://ahyezihb.com/baijiu/hangqing/">价格行情</a> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="navigation-hd-list"> <h5>经销?代理</h5> </div> </li> <li> <h4>糖酒?/h4> <a href="http://ahyezihb.com/tjh.html">全国糖酒?/a><a href="http://ahyezihb.com/expo/tjzh.html">推荐会展</a><a href="http://ahyezihb.com/expo/gnzh.html">国内会展</a><a href="http://ahyezihb.com/expo/gjzh.html">国际会展</a><a href="http://ahyezihb.com/expo/hdhy.html">活动会议</a><a href="http://ahyezihb.com/expo/qnzh.html">全年展会</a><a href="http://ahyezihb.com/expo/fws.html">会展服务?/a><a href="http://ahyezihb.com/expo/news.html">展会新闻</a><a href="http://ahyezihb.com/expo/gqzh.html">过期展会</a><a href="http://ahyezihb.com/df.html">地方糖酒?/a> </li> <li> <h4>新闻资讯</h4> <a href="http://news.ahyezihb.com/html/xingyedongtai/index.html">酒业动?/a> <a href="http://news.ahyezihb.com/html/shichangyingxiao/index.html">市场营销</a> </li> <li> <h4>关于糖酒?/h4> <a href="http://ahyezihb.com/about/">关于我们</a><a href="http://ahyezihb.com/about/AD.html">广告投放</a><a href="http://ahyezihb.com/about/user_service.html">会员服务</a><a href="http://ahyezihb.com/about/case.html">成功案例</a><a href="http://ahyezihb.com/about/online.html">在线申请</a><a href="http://ahyezihb.com/about/job.html">诚聘英才</a><a href="http://ahyezihb.com/about/sitemap.html">网站地图</a><a href="http://ahyezihb.com/about/copyright.html">服务声明</a><a href="http://ahyezihb.com/about/service.html">客服中心</a> </li> </ul> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="w_0100 bg_2"> <div id="5ge4r63r4n" class="w_1200"> <div id="5ge4r63r4n" class="c_1200_2"> <div id="5ge4r63r4n" class="c_2_1"> <div id="5ge4r63r4n" class="logo"> <a href="http://ahyezihb.com/"> <img src="http://ahyezihb.com/skins/images/logo.png" alt="" /></a></div> <h1> 机械</h1> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="c_2_2"> <div id="5ge4r63r4n" class="searchBox"> <input name="__RequestVerificationToken" type="hidden" value="0KwX_ytEMU-dHSzaOUOvr3N7bQGf8KCMazQ7qP3lPDLr7nfXJ1OfNQak2XHGFLLNwbC7EBlZBq-XiqgjTBUuv6JRzpU76ACXp3prn659YvpedJrxK5QF8lfYhbkDP6550vPG9Q2" /> <select name="searchkind" id="searchkind"> <option value="产品">产品</option> <option value="品牌">品牌</option> </select> <input name="keywords" type="text" id="keywords" placeholder="中低价川?招商/茅台? /> <button id="searchBtn" class="icon" type="button"> 搜索</button> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="hottel">400-650-1979</div> </div> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="clear"> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="jixie_nav"> <div id="5ge4r63r4n" class="nav_main"> <div id="5ge4r63r4n" class="mune"> <i>机械市场</i> <div id="5ge4r63r4n" class="typecatlist"> <ul id="nav" class="nav clearfix"> <li class="nLi"> <h2> <a href="/jixie/1312-0.html" target="_blank">专业加工设备</a> </h2> <span><a href="/jixie/1312-1000-0.html" target="_blank">酒水、饮料设?/a> <a href="/jixie/1312-1001-0.html" target="_blank"> 休闲食品设备</a></span><em></em> <div id="5ge4r63r4n" class="sub"> <h3> <a href="/jixie/1312-1000-0.html" target="_blank">酒水、饮料设?/a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1312-1000-1000-0.html" target="_blank">白酒设备</a> <a href="/jixie/1312-1000-1001-0.html" target="_blank">果酒设备</a> <a href="/jixie/1312-1000-1002-0.html" target="_blank">饮料设备</a> <a href="/jixie/1312-1000-1003-0.html" target="_blank">酿酒生产?/a> <a href="/jixie/1312-1000-1004-0.html" target="_blank">啤酒设备</a> <a href="/jixie/1312-1000-1005-0.html" target="_blank">葡萄酒设?/a> <a href="/jixie/1312-1000-1006-0.html" target="_blank">黄酒设备</a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1312-1001-0.html" target="_blank">休闲食品设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1312-1001-1007-0.html" target="_blank">咖啡?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1008-0.html" target="_blank">膨化?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1009-0.html" target="_blank">薯条?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1010-0.html" target="_blank">炒冰?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1011-0.html" target="_blank">刨冰?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1012-0.html" target="_blank">烧烤?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1013-0.html" target="_blank">爆米花机</a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1312-1002-0.html" target="_blank">果蔬加工设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1312-1002-1014-0.html" target="_blank">预煮?/a> <a href="/jixie/1312-1002-1015-0.html" target="_blank">选果?/a> <a href="/jixie/1312-1002-1016-0.html" target="_blank">果蔬清洗?/a> <a href="/jixie/1312-1002-1017-0.html" target="_blank">去核?/a> <a href="/jixie/1312-1002-1018-0.html" target="_blank">去皮?/a> <a href="/jixie/1312-1002-1019-0.html" target="_blank">果蔬分选机</a> <a href="/jixie/1312-1002-1020-0.html" target="_blank">榨汁设备</a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1312-1003-0.html" target="_blank">面食机械</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1312-1003-1021-0.html" target="_blank">包子?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1022-0.html" target="_blank">包馅?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1023-0.html" target="_blank">馒头?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1024-0.html" target="_blank">饺子?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1025-0.html" target="_blank">年糕?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1026-0.html" target="_blank">凉皮?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1027-0.html" target="_blank">面条?/a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1312-1004-0.html" target="_blank">豆、乳制品设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1312-1004-1028-0.html" target="_blank">豆腐?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1029-0.html" target="_blank">豆皮?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1030-0.html" target="_blank">千张?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1031-0.html" target="_blank">百叶?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1032-0.html" target="_blank">豆浆?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1033-0.html" target="_blank">豆奶?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1034-0.html" target="_blank">磨浆?/a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1312-1005-0.html" target="_blank">炊事、烘焙设?/a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1312-1005-1035-0.html" target="_blank">炊具</a> <a href="/jixie/1312-1005-1036-0.html" target="_blank">电饼?/a> <a href="/jixie/1312-1005-1037-0.html" target="_blank">电烤?/a> <a href="/jixie/1312-1005-1038-0.html" target="_blank">电烤?/a> <a href="/jixie/1312-1005-1039-0.html" target="_blank">电炸?/a> <a href="/jixie/1312-1005-1040-0.html" target="_blank">烘烤?/a> <a href="/jixie/1312-1005-1041-0.html" target="_blank">烘烤?/a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1312-1006-0.html" target="_blank">粮食加工设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1312-1006-1042-0.html" target="_blank">碾米?/a> <a href="/jixie/1312-1006-1043-0.html" target="_blank">脱粒?/a> <a href="/jixie/1312-1006-1044-0.html" target="_blank">去石?/a> <a href="/jixie/1312-1006-1045-0.html" target="_blank">淀粉机</a> <a href="/jixie/1312-1006-1046-0.html" target="_blank">面粉?/a> <a href="/jixie/1312-1006-1047-0.html" target="_blank">烘干设备</a> <a href="/jixie/1312-1006-1048-0.html" target="_blank">筛选设?/a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1312-1122-0.html" target="_blank">肉、水产品加工设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1312-1122-1113-0.html" target="_blank">切肉?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1114-0.html" target="_blank">切鱼?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1115-0.html" target="_blank">绞肉?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1116-0.html" target="_blank">肉丸?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1117-0.html" target="_blank">肉丁?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1118-0.html" target="_blank">拌馅?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1119-0.html" target="_blank">斩拌?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1120-0.html" target="_blank">熏炉</a> <a href="/jixie/1312-1122-1121-0.html" target="_blank">切肉片机</a> <a href="/jixie/1312-1122-1122-0.html" target="_blank">嫩化?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1123-0.html" target="_blank">香肠?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1124-0.html" target="_blank">灌肠?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1125-0.html" target="_blank">滚揉设备</a> <a href="/jixie/1312-1122-1126-0.html" target="_blank">盐水注射?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1127-0.html" target="_blank">肉制品生产线</a> <a href="/jixie/1312-1122-1128-0.html" target="_blank">水产品设?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1129-0.html" target="_blank">其他肉、水产品加工设备</a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1312-1123-0.html" target="_blank">调味品设?/a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1312-1123-1130-0.html" target="_blank">调味品包装机?/a> <a href="/jixie/1312-1123-1131-0.html" target="_blank">调味品加工机?/a> <a href="/jixie/1312-1123-1132-0.html" target="_blank">酱油/醋设?/a> <a href="/jixie/1312-1123-1133-0.html" target="_blank">其他调味品设?/a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1312-1124-0.html" target="_blank">油脂加工设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1312-1124-1134-0.html" target="_blank">榨油?/a> <a href="/jixie/1312-1124-1135-0.html" target="_blank">浸出设备</a> <a href="/jixie/1312-1124-1136-0.html" target="_blank">精练设备</a> <a href="/jixie/1312-1124-1137-0.html" target="_blank">油脂成套设备</a> <a href="/jixie/1312-1124-1138-0.html" target="_blank">其他油脂加工设备</a> </dd> </dl> </div> </li> <li class="nLi"> <h2> <a href="/jixie/1313-0.html" target="_blank">通用设备?/a> </h2> <span><a href="/jixie/1313-0.html" target="_blank">通用设备</a><a href="/jixie/1313-1008-0.html" target="_blank">干燥设备</a></span><em></em> <div id="5ge4r63r4n" class="sub"> <h3> <a href="/jixie/1313-1007-0.html" target="_blank">通用设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1313-1007-1049-0.html" target="_blank">分选设?/a> <a href="/jixie/1313-1007-1050-0.html" target="_blank">粉碎设备</a> <a href="/jixie/1313-1007-1051-0.html" target="_blank">蒸煮设备</a> <a href="/jixie/1313-1007-1052-0.html" target="_blank">浓缩设备</a> <a href="/jixie/1313-1007-1053-0.html" target="_blank">发酵设备</a> <a href="/jixie/1313-1007-1054-0.html" target="_blank">杀菌设?/a> <a href="/jixie/1313-1007-1055-0.html" target="_blank">生化设备</a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1313-1008-0.html" target="_blank">干燥设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1313-1008-1056-0.html" target="_blank">除湿?/a> <a href="/jixie/1313-1008-1057-0.html" target="_blank">制粒干燥设备</a> <a href="/jixie/1313-1008-1058-0.html" target="_blank">带式干燥设备</a> <a href="/jixie/1313-1008-1059-0.html" target="_blank">箱式干燥设备</a> <a href="/jixie/1313-1008-1060-0.html" target="_blank">热风?/a> <a href="/jixie/1313-1008-1061-0.html" target="_blank">喷雾干燥?/a> <a href="/jixie/1313-1008-1062-0.html" target="_blank">滚筒刮板干燥?/a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1313-1009-0.html" target="_blank">输送设?/a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1313-1009-1063-0.html" target="_blank">输送机</a> <a href="/jixie/1313-1009-1064-0.html" target="_blank">输送带</a> <a href="/jixie/1313-1009-1065-0.html" target="_blank">加料?/a> <a href="/jixie/1313-1009-1066-0.html" target="_blank">输送设备配?/a> <a href="/jixie/1313-1009-1067-0.html" target="_blank">其他输送设?/a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1313-1010-0.html" target="_blank">分离设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1313-1010-1068-0.html" target="_blank">分离?/a> <a href="/jixie/1313-1010-1069-0.html" target="_blank">过滤?/a> <a href="/jixie/1313-1010-1070-0.html" target="_blank">离心?/a> <a href="/jixie/1313-1010-1071-0.html" target="_blank">筛选设?/a> <a href="/jixie/1313-1010-1072-0.html" target="_blank">压滤设备</a> <a href="/jixie/1313-1010-1073-0.html" target="_blank">油气分离?/a> <a href="/jixie/1313-1010-1074-0.html" target="_blank">滤油?/a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1313-1011-0.html" target="_blank">清洗设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1313-1011-1075-0.html" target="_blank">分离?/a> <a href="/jixie/1313-1011-1076-0.html" target="_blank">高压水流清洗设备</a> <a href="/jixie/1313-1011-1077-0.html" target="_blank">超声波清洗设?/a> <a href="/jixie/1313-1011-1078-0.html" target="_blank">其他清洗设备</a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1313-1012-0.html" target="_blank">屠宰设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1313-1012-1079-0.html" target="_blank">流水?/a> <a href="/jixie/1313-1012-1080-0.html" target="_blank">脱毛?/a> <a href="/jixie/1313-1012-1081-0.html" target="_blank">屠宰刀?/a> <a href="/jixie/1313-1012-1082-0.html" target="_blank">剥胗?/a> <a href="/jixie/1313-1012-1083-0.html" target="_blank">分割?/a> <a href="/jixie/1313-1012-1084-0.html" target="_blank">其他屠宰设备</a> </dd> </dl> <h3> <a href="/jixie/1313-1013-0.html" target="_blank">冷冻冷藏设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1313-1013-1085-0.html" target="_blank">冷饮?/a> <a href="/jixie/1313-1013-1086-0.html" target="_blank">沙冰?/a> <a href="/jixie/1313-1013-1087-0.html" target="_blank">冰淇淋机</a> <a href="/jixie/1313-1013-1088-0.html" target="_blank">雪糕?/a> <a href="/jixie/1313-1013-1089-0.html" target="_blank">雪泥/雪蓉?/a> <a href="/jixie/1313-1013-1090-0.html" target="_blank">制冰?/a> <a href="/jixie/1313-1013-1091-0.html" target="_blank">陈列?/a> </dd> </dl> </div> </li> <li class="nLi"> <h2> <a href="/jixie/1314-0.html" target="_blank">包装设备</a></h2> <span><a href="/jixie/1314-1014-1092-0.html" target="_blank">充填设备</a><a href="/jixie/1314-1014-1093-0.html" target="_blank">封口设备</a></span><em></em> <div id="5ge4r63r4n" class="sub"> <h3> <a href="/jixie/1314-1014-0.html" target="_blank">食品包装设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1314-1014-1092-0.html" target="_blank">充填设备</a> <a href="/jixie/1314-1014-1093-0.html" target="_blank">封口设备</a> <a href="/jixie/1314-1014-1094-0.html" target="_blank">裹包机械</a> <a href="/jixie/1314-1014-1095-0.html" target="_blank">包装设备</a> <a href="/jixie/1314-1014-1096-0.html" target="_blank">喷码机设?/a> <a href="/jixie/1314-1014-1097-0.html" target="_blank">贴标设备</a> <a href="/jixie/1314-1014-1098-0.html" target="_blank">多功能包装机</a> <a href="/jixie/1314-1014-1099-0.html" target="_blank">其他包装设备</a> </dd> </dl> </div> </li> <li class="nLi"> <h2> <a href="/jixie/1315-0.html" target="_blank">环保设备</a> </h2> <span><a href="/jixie/1315-1015-1100-0.html" target="_blank">空气净化设?/a><a href="/jixie/1315-1015-1101-0.html" target="_blank">其它环保设备</a></span><em></em> <div id="5ge4r63r4n" class="sub"> <h3> <a href="/jixie/1315-1015-0.html" target="_blank">环保设备</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1315-1015-1100-0.html" target="_blank">空气净化设?/a> <a href="/jixie/1315-1015-1101-0.html" target="_blank">其它环保设备</a> </dd> </dl> </div> </li> <li class="nLi"> <h2> <a href="/jixie/1316-0.html" target="_blank">实验室设?/a> </h2> <span><a href="/jixie/1316-1016-1102-0.html" target="_blank">检测计量仪?/a><a href="/jixie/1316-1016-1103-0.html" target="_blank">玻璃仪器</a></span><em></em> <div id="5ge4r63r4n" class="sub"> <h3> <a href="/jixie/1316-1016-0.html" target="_blank">实验室设?/a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1316-1016-1102-0.html" target="_blank">检测计量仪?/a> <a href="/jixie/1316-1016-1103-0.html" target="_blank">玻璃仪器</a> <a href="/jixie/1316-1016-1104-0.html" target="_blank">化学试剂</a> <a href="/jixie/1316-1016-1105-0.html" target="_blank">其他实验室设?/a> </dd> </dl> </div> </li> <li class="nLi"> <h2> <a href="/jixie/1317-0.html" target="_blank">其他设备</a> </h2> <span><a href="/jixie/1317-1017-0.html" target="_blank">农业机械</a></span><em></em> <div id="5ge4r63r4n" class="sub"> <h3> <a href="/jixie/1317-1017-0.html" target="_blank">农业机械</a></h3> <dl> <dd> <a href="/jixie/1317-1017-1106-0.html" target="_blank">畜牧、养殖业机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1107-0.html" target="_blank">土壤耕整机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1108-0.html" target="_blank">种植机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1109-0.html" target="_blank">植保机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1110-0.html" target="_blank">排灌机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1111-0.html" target="_blank">收获机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1112-0.html" target="_blank">场上作业机械</a> </dd> </dl> </div> </li> </ul> </div> </div> <ul class="menu"> <li><a href="http://ahyezihb.com/corporation/">企业?/a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/productshow/">产品</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/tradeinfo/">供应</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/seller/">求购</a></li> <li><a class="cur" href="http://ahyezihb.com/jiushui/">酒水</a></li> <li><a class="cur" href="http://ahyezihb.com/spyl/">食品饮料</a></li> <li><a class="cur" href="http://ahyezihb.com/jixie/">机械</a></li> <li><a class="cur" href="http://ahyezihb.com/tianjiaji/">添加?/a></li> <li><a href="http://daili.ahyezihb.com/">代理</a></li> <li></li> <li></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/expo/">糖酒?/a></li> <li><a href="http://news.ahyezihb.com/">资讯</a></li> </ul> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="jixie_banner"> <div id="5ge4r63r4n" class="slideBox"> <div id="5ge4r63r4n" class="hd"> <ul> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="bd"> <ul> <li style="background: url(http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201910/20191025090788938893.jpg) no-repeat center;"><a href="#" target="_blank"> </a></li> <li style="background: url(http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201910/20191025094529822982.jpg) no-repeat center;"><a href="#" target="_blank"> </a></li> <li style="background: url(http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201910/20191025095612351235.jpg) no-repeat center;"><a href="#" target="_blank"> </a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="main_qghq"> <div id="5ge4r63r4n" class="qglist daili"> <div id="5ge4r63r4n" class="txtScroll-top"> <div id="5ge4r63r4n" class="hd"> <h5> 今日代理</h5> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="bd"> <ul class="infoList"> <li><span class="date">李先?/span></li> <li><span class="date">李先?/span></li> <li><span class="date">刘先?/span></li> <li><span class="date">李先?/span></li> <li><span class="date">张先?/span></div> <div id="5ge4r63r4n" class="bd"> <ul class="infoList"> <li><span class="date">宋先?/span></li> <li><span class="date">杨女?/span></li> <li><span class="date">朱先?/span></li> <li><span class="date">李先?/span></li> <li><span class="date">周先?/span></li> <li><span class="date">张先?/span></li> </ul> <h2> 招商频道</h2> <ul class="daohang"> <li><a href="http://ahyezihb.com/jiushui/" target="_blank">酒水招商</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/spyl/" target="_blank">食品饮料招商</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/baijiu/" target="_blank">白酒招商</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/hongjiu/" target="_blank">红酒招商</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/pijiu/" target="_blank">啤酒招商</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/baojianjiu/" target="_blank">保健酒招?/a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/yangjiu/" target="_blank">洋酒招商</a></li> <li><a class="" href="http://ahyezihb.com/shipin/" target="_blank">食品招商</a></li> <li><a class="" href="http://ahyezihb.com/xxsp/" target="_blank">休闲食品</a></li> <li><a class="" href="http://ahyezihb.com/fbsp/" target="_blank">方便食品</a></li> <li><a class="" href="http://ahyezihb.com/jinkou/" target="_blank">进口食品</a></li> <li><a class="" href="http://ahyezihb.com/tiaoweipin/" target="_blank">调味品招?/a></li> <li><a class="" href="http://ahyezihb.com/liangyou/" target="_blank">粮油招商</a></li> <li><a class="" href="http://ahyezihb.com/yinliao/" target="_blank">饮料招商</a></li> </ul> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="wrap_zs"> <div id="5ge4r63r4n" class="con"> <div id="5ge4r63r4n" class="jxzhaoshang"> <div id="5ge4r63r4n" class="tit"> <h1> 机械采购</h1> <em> <a href="/jixie/1312-0.html">专业加工设备</a> <a href="/jixie/1313-0.html">通用设备</a> <a href="/jixie/1314-0.html">包装设备</a> <a href="/jixie/1315-0.html">环保设备</a> <a href="/jixie/1316-0.html">实验室设?/a> <a href="/jixie/1317-0.html">其他设备</a> </em></div> <div id="5ge4r63r4n" class="adzhaoshang"> <ul> <li> <a href="http://ahyezihb.com/z_zczsby" target="_blank"><img src="http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201911/20191128161927152715.png" alt="宜兴市宙斯泵业有限公?/></a> </li> <li> <a href="http://ahyezihb.com/z_teguosi" target="_blank"><img src="http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/202007/20200724143711721172.png" alt="上海特国斯传动设备有限公?/></a> </li> <li> <a href="http://ahyezihb.com/z_zcyxjc" target="_blank"><img src="http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201911/20191128162876757675.png" alt="东莞市永谐检测设备有限公?/></a> </li> <li> <a href="http://ahyezihb.com/z_zchxkl" target="_blank"><img src="http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201911/2019112816270979979.png" alt="章丘市华祥颗粒机械有限公?/></a> </li> <li> <a href="http://ahyezihb.com/z_zcxdlsp" target="_blank"><img src="http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201911/20191128162750015001.png" alt="诸城市新得利食品机械有限责任公司"/></a> </li> <li> <a href="http://ahyezihb.com/z_zcwxny" target="_blank"><img src="http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201911/20191128162650235023.png" alt="山东唯信农业科技有限公司"/></a> </li> <li> <a href="http://ahyezihb.com/z_zcjghzy" target="_blank"><img src="http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201911/20191128162678917891.png" alt="沈阳精工华之翼机械有限公?/></a> </li> <li> <a href="http://ahyezihb.com/z_zcgdjd" target="_blank"><img src="http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201911/20191128162571257125.png" alt="东莞市冠登机电科技有限公司"/></a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="wrap"> <div id="5ge4r63r4n" class="con"> <div id="5ge4r63r4n" class="zs-c-title clearfix"> <h2> <a href="/jixie/1312-0.html" title="专业加工设备" target="_blank">专业加工设备</a></h2> <div id="5ge4r63r4n" class="keyword"> <a href="/jixie/1312-1000-0.html" target="_blank">酒水、饮料设?/a> <a href="/jixie/1312-1001-0.html" target="_blank">休闲食品设备</a> <a href="/jixie/1312-1002-0.html" target="_blank">果蔬加工设备</a> <a href="/jixie/1312-1003-0.html" target="_blank">面食机械</a> <a href="/jixie/1312-1004-0.html" target="_blank">豆、乳制品设备</a> <a href="/jixie/1312-1005-0.html" target="_blank">炊事、烘焙设?/a> <a href="/jixie/1312-1006-0.html" target="_blank">粮食加工设备</a> <a href="/jixie/1312-1122-0.html" target="_blank">肉、水产品加工设备</a> <a href="/jixie/1312-1123-0.html" target="_blank">调味品设?/a> <a href="/jixie/1312-1124-0.html" target="_blank">油脂加工设备</a> </div> <a href="/jixie/1312-0.html" title="专业加工设备" target="_blank" class="more">更多</a> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="clear"> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="typelist"> <div id="5ge4r63r4n" class="type"> <ul> <li> <h3> <a href="/jixie/1312-1000-0.html" target="_blank">酒水、饮料设?/a></h3> <p> <a href="/jixie/1312-1000-1000-0.html">白酒设备</a> <a href="/jixie/1312-1000-1001-0.html">果酒设备</a> <a href="/jixie/1312-1000-1002-0.html">饮料设备</a> <a href="/jixie/1312-1000-1003-0.html">酿酒生产?/a> <a href="/jixie/1312-1000-1004-0.html">啤酒设备</a> <a href="/jixie/1312-1000-1005-0.html">葡萄酒设?/a> <a href="/jixie/1312-1000-1006-0.html">黄酒设备</a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1312-1001-0.html" target="_blank">休闲食品设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1312-1001-1007-0.html">咖啡?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1008-0.html">膨化?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1009-0.html">薯条?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1010-0.html">炒冰?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1011-0.html">刨冰?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1012-0.html">烧烤?/a> <a href="/jixie/1312-1001-1013-0.html">爆米花机</a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1312-1002-0.html" target="_blank">果蔬加工设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1312-1002-1014-0.html">预煮?/a> <a href="/jixie/1312-1002-1015-0.html">选果?/a> <a href="/jixie/1312-1002-1016-0.html">果蔬清洗?/a> <a href="/jixie/1312-1002-1017-0.html">去核?/a> <a href="/jixie/1312-1002-1018-0.html">去皮?/a> <a href="/jixie/1312-1002-1019-0.html">果蔬分选机</a> <a href="/jixie/1312-1002-1020-0.html">榨汁设备</a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1312-1003-0.html" target="_blank">面食机械</a></h3> <p> <a href="/jixie/1312-1003-1021-0.html">包子?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1022-0.html">包馅?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1023-0.html">馒头?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1024-0.html">饺子?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1025-0.html">年糕?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1026-0.html">凉皮?/a> <a href="/jixie/1312-1003-1027-0.html">面条?/a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1312-1004-0.html" target="_blank">豆、乳制品设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1312-1004-1028-0.html">豆腐?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1029-0.html">豆皮?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1030-0.html">千张?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1031-0.html">百叶?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1032-0.html">豆浆?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1033-0.html">豆奶?/a> <a href="/jixie/1312-1004-1034-0.html">磨浆?/a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1312-1005-0.html" target="_blank">炊事、烘焙设?/a></h3> <p> <a href="/jixie/1312-1005-1035-0.html">炊具</a> <a href="/jixie/1312-1005-1036-0.html">电饼?/a> <a href="/jixie/1312-1005-1037-0.html">电烤?/a> <a href="/jixie/1312-1005-1038-0.html">电烤?/a> <a href="/jixie/1312-1005-1039-0.html">电炸?/a> <a href="/jixie/1312-1005-1040-0.html">烘烤?/a> <a href="/jixie/1312-1005-1041-0.html">烘烤?/a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1312-1006-0.html" target="_blank">粮食加工设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1312-1006-1042-0.html">碾米?/a> <a href="/jixie/1312-1006-1043-0.html">脱粒?/a> <a href="/jixie/1312-1006-1044-0.html">去石?/a> <a href="/jixie/1312-1006-1045-0.html">淀粉机</a> <a href="/jixie/1312-1006-1046-0.html">面粉?/a> <a href="/jixie/1312-1006-1047-0.html">烘干设备</a> <a href="/jixie/1312-1006-1048-0.html">筛选设?/a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1312-1122-0.html" target="_blank">肉、水产品加工设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1312-1122-1113-0.html">切肉?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1114-0.html">切鱼?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1115-0.html">绞肉?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1116-0.html">肉丸?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1117-0.html">肉丁?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1118-0.html">拌馅?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1119-0.html">斩拌?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1120-0.html">熏炉</a> <a href="/jixie/1312-1122-1121-0.html">切肉片机</a> <a href="/jixie/1312-1122-1122-0.html">嫩化?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1123-0.html">香肠?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1124-0.html">灌肠?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1125-0.html">滚揉设备</a> <a href="/jixie/1312-1122-1126-0.html">盐水注射?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1127-0.html">肉制品生产线</a> <a href="/jixie/1312-1122-1128-0.html">水产品设?/a> <a href="/jixie/1312-1122-1129-0.html">其他肉、水产品加工设备</a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1312-1123-0.html" target="_blank">调味品设?/a></h3> <p> <a href="/jixie/1312-1123-1130-0.html">调味品包装机?/a> <a href="/jixie/1312-1123-1131-0.html">调味品加工机?/a> <a href="/jixie/1312-1123-1132-0.html">酱油/醋设?/a> <a href="/jixie/1312-1123-1133-0.html">其他调味品设?/a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1312-1124-0.html" target="_blank">油脂加工设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1312-1124-1134-0.html">榨油?/a> <a href="/jixie/1312-1124-1135-0.html">浸出设备</a> <a href="/jixie/1312-1124-1136-0.html">精练设备</a> <a href="/jixie/1312-1124-1137-0.html">油脂成套设备</a> <a href="/jixie/1312-1124-1138-0.html">其他油脂加工设备</a> </p> </li> </ul> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="goodpro"> <div id="5ge4r63r4n" class="hd"> <h3> 产品推荐</h3> <ul> </ul> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="bd"> <ul class="picList"> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-616904.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20220308/202203080905435517.png" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-616904.html" target="_blank">立式食品打印机食品彩?喷绘/彩绘机食品智能打印设?/a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-616904.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-616732.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20211104/20211104140304526.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-616732.html" target="_blank">贝类去腥焯水?海带漂烫护色锅自动出料焯水锅</a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-616732.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-615603.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20211127/202111271438191180.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-615603.html" target="_blank">酿啤酒设?小型啤酒厂啤酒设?3000升精酿啤酒设?/a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-615603.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-614918.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20211115/20211115165410578.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-614918.html" target="_blank">拌糖?/a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-614918.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-614255.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20211014/202110141617299440.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-614255.html" target="_blank">鱼刺x光异物检测机</a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-614255.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-613200.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20210913/202109131346437968.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-613200.html" target="_blank">棉花糖机租赁 花式彩色棉花糖机出租 短期现场制作表演商用</a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1312-0-613200.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> </ul> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="goodqiye"> <div id="5ge4r63r4n" class="tit"> <h4> 推荐供应?/h4> <a href="http://ahyezihb.com/corporation/48-1312.html" target="_blank">更多</a></div> <ul> <li><em></em><a href="/z_lijiabzzp" target="_blank">从化力佳包装设备?/a></li> <li><em></em><a href="/z_dfkjniangzao" target="_blank">宝鸡鼎力生物科技有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_zhaoyaa" target="_blank">新乡市领先轻工机械有限公?/a></li> <li><em></em><a href="/z_wlglsb" target="_blank">成都市伟利过滤设备厂</a></li> <li><em></em><a href="/z_gneq8884" target="_blank">山东中德设备有限公司—销售部</a></li> <li><em></em><a href="/z_hcytyw" target="_blank">山东激光打标喷?/a></li> <li><em></em><a href="/z_cgbeer" target="_blank">山东中德设备有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_zcyueyi" target="_blank">河北悦易机械制造有限公?/a></li> <li><em></em><a href="/z_zcshii" target="_blank">任县科是力机械制造厂</a></li> <li><em></em><a href="/z_zczhongmu" target="_blank">任县中牧机械?/a></li> <li><em></em><a href="/z_zcnuoo" target="_blank">邢台诺欧机械制造有限公?/a></li> <li><em></em><a href="/z_zcjiuxingjx" target="_blank">任县九兴橡塑制品?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="ad1200_5"> <a href="http://ahyezihb.com/z_zchtjx" target="_blank"> <img src="http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201911/20191128163175877587.png" alt="东莞市汇泰机械有限公?/></a> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="con"> <div id="5ge4r63r4n" class="zs-c-title clearfix"> <h2> <a href="/jixie/1313-0.html" title="通用设备" target="_blank">通用设备</a></h2> <div id="5ge4r63r4n" class="keyword"> <a href="/jixie/1313-1007-0.html" target="_blank">通用设备</a> <a href="/jixie/1313-1008-0.html" target="_blank">干燥设备</a> <a href="/jixie/1313-1009-0.html" target="_blank">输送设?/a> <a href="/jixie/1313-1010-0.html" target="_blank">分离设备</a> <a href="/jixie/1313-1011-0.html" target="_blank">清洗设备</a> <a href="/jixie/1313-1012-0.html" target="_blank">屠宰设备</a> <a href="/jixie/1313-1013-0.html" target="_blank">冷冻冷藏设备</a> </div> <a href="/jixie/1313-0.html" title="通用设备" target="_blank" class="more">更多</a> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="clear"> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="typelist"> <div id="5ge4r63r4n" class="type"> <ul> <li> <h3> <a href="/jixie/1313-1007-0.html" target="_blank">通用设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1313-1007-1049-0.html">分选设?/a> <a href="/jixie/1313-1007-1050-0.html">粉碎设备</a> <a href="/jixie/1313-1007-1051-0.html">蒸煮设备</a> <a href="/jixie/1313-1007-1052-0.html">浓缩设备</a> <a href="/jixie/1313-1007-1053-0.html">发酵设备</a> <a href="/jixie/1313-1007-1054-0.html">杀菌设?/a> <a href="/jixie/1313-1007-1055-0.html">生化设备</a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1313-1008-0.html" target="_blank">干燥设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1313-1008-1056-0.html">除湿?/a> <a href="/jixie/1313-1008-1057-0.html">制粒干燥设备</a> <a href="/jixie/1313-1008-1058-0.html">带式干燥设备</a> <a href="/jixie/1313-1008-1059-0.html">箱式干燥设备</a> <a href="/jixie/1313-1008-1060-0.html">热风?/a> <a href="/jixie/1313-1008-1061-0.html">喷雾干燥?/a> <a href="/jixie/1313-1008-1062-0.html">滚筒刮板干燥?/a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1313-1009-0.html" target="_blank">输送设?/a></h3> <p> <a href="/jixie/1313-1009-1063-0.html">输送机</a> <a href="/jixie/1313-1009-1064-0.html">输送带</a> <a href="/jixie/1313-1009-1065-0.html">加料?/a> <a href="/jixie/1313-1009-1066-0.html">输送设备配?/a> <a href="/jixie/1313-1009-1067-0.html">其他输送设?/a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1313-1010-0.html" target="_blank">分离设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1313-1010-1068-0.html">分离?/a> <a href="/jixie/1313-1010-1069-0.html">过滤?/a> <a href="/jixie/1313-1010-1070-0.html">离心?/a> <a href="/jixie/1313-1010-1071-0.html">筛选设?/a> <a href="/jixie/1313-1010-1072-0.html">压滤设备</a> <a href="/jixie/1313-1010-1073-0.html">油气分离?/a> <a href="/jixie/1313-1010-1074-0.html">滤油?/a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1313-1011-0.html" target="_blank">清洗设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1313-1011-1075-0.html">分离?/a> <a href="/jixie/1313-1011-1076-0.html">高压水流清洗设备</a> <a href="/jixie/1313-1011-1077-0.html">超声波清洗设?/a> <a href="/jixie/1313-1011-1078-0.html">其他清洗设备</a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1313-1012-0.html" target="_blank">屠宰设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1313-1012-1079-0.html">流水?/a> <a href="/jixie/1313-1012-1080-0.html">脱毛?/a> <a href="/jixie/1313-1012-1081-0.html">屠宰刀?/a> <a href="/jixie/1313-1012-1082-0.html">剥胗?/a> <a href="/jixie/1313-1012-1083-0.html">分割?/a> <a href="/jixie/1313-1012-1084-0.html">其他屠宰设备</a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1313-1013-0.html" target="_blank">冷冻冷藏设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1313-1013-1085-0.html">冷饮?/a> <a href="/jixie/1313-1013-1086-0.html">沙冰?/a> <a href="/jixie/1313-1013-1087-0.html">冰淇淋机</a> <a href="/jixie/1313-1013-1088-0.html">雪糕?/a> <a href="/jixie/1313-1013-1089-0.html">雪泥/雪蓉?/a> <a href="/jixie/1313-1013-1090-0.html">制冰?/a> <a href="/jixie/1313-1013-1091-0.html">陈列?/a> </p> </li> </ul> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="goodpro"> <div id="5ge4r63r4n" class="hd"> <h3> 产品推荐</h3> <ul> </ul> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="bd"> <ul class="picList"> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-616646.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20220226/202202261724121883.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-616646.html" target="_blank">电机车防撞人防相撞防追尾保护装置</a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-616646.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-616036.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20210813/202108131032245564.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-616036.html" target="_blank">供应乐山甜皮鸭卤煮锅 鸭货系列卤煮生产?邦厨休闲零食卤煮设备</a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-616036.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-614943.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20211116/202111161351252956.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-614943.html" target="_blank">国万豪牌中压紫外线消毒器</a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-614943.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-614301.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20211018/202110181325431468.png" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-614301.html" target="_blank">氢水气液混合?混氢气水臭氧?高浓度富氢水泵混氢泵vdp</a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-614301.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-613184.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20210913/202109131305006639.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-613184.html" target="_blank">展会立式冰淇淋机出租脆皮甜筒冰激凌机租赁三色商用雪糕机短期用</a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-613184.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-612969.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20210425/202104251151317468.png" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-612969.html" target="_blank">润明 直冷式白酒冷冻过滤机</a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1313-0-612969.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> </ul> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="goodqiye"> <div id="5ge4r63r4n" class="tit"> <h4> 推荐供应?/h4> <a href="http://ahyezihb.com/corporation/48-1313.html" target="_blank">更多</a></div> <ul> <li><em></em><a href="/z_hyuanfilter" target="_blank">固安县华源滤清器?/a></li> <li><em></em><a href="/z_caien123" target="_blank">上海采恩机械科技有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_feng13683581667" target="_blank">北京博大行技贸有限公?/a></li> <li><em></em><a href="/z_whbst1985" target="_blank">武汉贝思特输送设备有限公?/a></li> <li><em></em><a href="/z_tianyu315" target="_blank">新乡市天宇筛分机械制造有限公?/a></li> <li><em></em><a href="/z_mhkj86" target="_blank">美惠科技有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_offida" target="_blank">深圳市欧菲达科技有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_szdhy8888" target="_blank">深圳市鑫海视科技有限公司(广告机厂?</a></li> <li><em></em><a href="/z_ztskoyo" target="_blank">安徽科裕包装机械有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_niangjiu" target="_blank">合肥酿酒技术服务中?/a></li> <li><em></em><a href="/z_zcjairun" target="_blank">石家庄嘉润科技有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_zchaode" target="_blank">顺平县豪德机械制造有限公?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="ad1200_5"> <a href="http://ahyezihb.com/z_zcbtyq" target="_blank"> <img src="http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201911/20191128163182318231.png" alt="深圳市北特仪器设备有限公?/></a> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="con"> <div id="5ge4r63r4n" class="zs-c-title clearfix"> <h2> 食品包装/环保/其它设备</h2> <div id="5ge4r63r4n" class="keyword"> <a href="/jixie/1314-1014-0.html" target="_blank">食品包装设备</a> <a href="/jixie/1315-1015-0.html" target="_blank"> 环保设备</a> <a href="/jixie/1316-1016-0.html" target="_blank">实验室设?/a> <a href="/jixie/1317-0.html" target="_blank"> 其它设备</a> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="clear"> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="typelist"> <div id="5ge4r63r4n" class="type"> <ul> <li> <h3> <a href="/jixie/1314-1014-0.html" target="_blank">食品包装设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1314-1014-1092-0.html">充填设备</a> <a href="/jixie/1314-1014-1093-0.html">封口设备</a> <a href="/jixie/1314-1014-1094-0.html">裹包机械</a> <a href="/jixie/1314-1014-1095-0.html">包装设备</a> <a href="/jixie/1314-1014-1096-0.html">喷码机设?/a> <a href="/jixie/1314-1014-1097-0.html">贴标设备</a> <a href="/jixie/1314-1014-1098-0.html">多功能包装机</a> <a href="/jixie/1314-1014-1099-0.html">其他包装设备</a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1315-1015-0.html" target="_blank">环保设备</a></h3> <p> <a href="/jixie/1315-1015-1100-0.html">空气净化设?/a> <a href="/jixie/1315-1015-1101-0.html">其它环保设备</a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1316-1016-0.html" target="_blank">实验室设?/a></h3> <p> <a href="/jixie/1316-1016-1102-0.html">检测计量仪?/a> <a href="/jixie/1316-1016-1103-0.html">玻璃仪器</a> <a href="/jixie/1316-1016-1104-0.html">化学试剂</a> <a href="/jixie/1316-1016-1105-0.html">其他实验室设?/a> </p> </li> <li> <h3> <a href="/jixie/1317-1017-0.html" target="_blank">农业机械</a></h3> <p> <a href="/jixie/1317-1017-1106-0.html">畜牧、养殖业机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1107-0.html">土壤耕整机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1108-0.html">种植机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1109-0.html">植保机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1110-0.html">排灌机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1111-0.html">收获机械</a> <a href="/jixie/1317-1017-1112-0.html">场上作业机械</a> </p> </li> </ul> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="goodpro"> <div id="5ge4r63r4n" class="hd"> <h3> 产品推荐</h3> <ul> </ul> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="bd"> <ul class="picList"> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-616728.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20220302/202203021353345283.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-616728.html" target="_blank">膳印a2桌面食品打印机马卡龙饼干面包食品印花创业设备</a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-616728.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-615757.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20211223/202112231601085567.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-615757.html" target="_blank">颗粒真空包装机|粉尘抽真空热合机|大袋真空包装?/a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-615757.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-615721.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20211221/202112211013361846.png" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-615721.html" target="_blank">饼干雪糕棉花糖马卡龙等食品印花食品生产线打印机怎么购买</a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-615721.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-614497.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20201012/202010121927585930.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-614497.html" target="_blank">颗粒包装机常见问题分析,颗粒包装机厂家全新解?/a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-614497.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-613728.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20210928/202109280904541304.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-613728.html" target="_blank">南宁喷码?南宁食品喷码?/a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-613728.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> <li> <div id="5ge4r63r4n" class="pic"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-611103.html" target="_blank"> <img src="http://wd.ahyezihb.com/newproduct/20210423/202104231018598016.jpg" /></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="title"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-611103.html" target="_blank">手表带丝印机硅胶手环丝网印刷?/a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="btn"> <a href="http://ahyezihb.com/productshow/offerdetail/48-1314-0-611103.html" target="_blank">立即采购</a></div> </li> </ul> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="goodqiye"> <div id="5ge4r63r4n" class="tit"> <h4> 推荐供应?/h4> <a href="http://ahyezihb.com/corporation/48-1314.html" target="_blank">更多</a></div> <ul> <li><em></em><a href="/z_kdpmsjz" target="_blank">石家庄康迪喷码电子设备有限公?/a></li> <li><em></em><a href="/z_azxcvbnmm" target="_blank">辽宁星辉(沈阳)包装机械有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_snjprinter" target="_blank">北京赛诺嘉机械设备销售中?/a></li> <li><em></em><a href="/z_fengfeng88" target="_blank">北京沃凯诺电子技术有限公?/a></li> <li><em></em><a href="/z_kdpmbj" target="_blank">北京康迪喷码电子设备有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_bjvlcno" target="_blank">北京沃凯诺喷码机公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_yx5136588" target="_blank">郑州玉祥包装机械有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_Jenny1002" target="_blank">上海钦定机械设备有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_lilyqdchina" target="_blank">青岛友力包装机械有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_fhbfhb000" target="_blank">济南恒伟激光打标机有限公司</a></li> <li><em></em><a href="/z_guanzhuang" target="_blank">灌装设备生产基地</a></li> <li><em></em><a href="/z_xjpack" target="_blank">济南灌装包装设备有限公司</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="ad1200_5"> <a href="http://ahyezihb.com/z_zchjlkj" target="_blank"> <img src="http://ads.ahyezihb.com/adv1.3/UpFile/image/201911/20191128163180598059.png" alt="河南好机乐智能科技有限公司"/></a> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="blank10"> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="wrap footer"> <div id="5ge4r63r4n" class="con"> <ul class="footernav"> <li><a href="http://ahyezihb.com/about/index.html">关于我们</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/about/products.html">合作代理</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/about/service.html">客服中心</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/about/ad.html">广告服务</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/about/job.html">诚聘英才</a></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/about/sitemap.html">网站地图</a></li> <li></li> <li><a href="http://ahyezihb.com/about/copyright.html">服务声明</a></li> </ul> <div id="5ge4r63r4n" class="clear"> </div> <div id="5ge4r63r4n" class="conright"> <div id="5ge4r63r4n" class="left"> <img src="http://ahyezihb.com/skins/images/foot_logo.png" alt=""> </div> <p> <a href="#">隐私保护</a> <a href="#">服务协议</a> Copyright © 2007-2018 糖玖网络科技(上海)有限公司 版权所?保留一切权?br> 备案号:<br> 免责声明:中国糖酒网是专业提供酒类食品饮料招?本站只起到信息平台作?不为交易经过负任何责?<br> 请双方谨慎交?以确保您的权?/p> <div id="5ge4r63r4n" class="right"> <img src="http://ahyezihb.com/skins/images/b1.jpg" alt=""> <img src="http://ahyezihb.com/skins/images/b2.jpg" alt=""> </div> </div> </div> </div> <div id="5ge4r63r4n" style="display:none"></div> <div id="5ge4r63r4n" class="fixed_seach_pro"><a href="javscript:;" id="seach_pro"></a></div> <div id="5ge4r63r4n" class="help_me_pro"> <h1>帮您找产?/h1> <h2>糖酒网专业产品顾问一对一指导</h2> <p><em>1?/em>找不到合适的产品,请找我?/p> <p><em>2?/em>产品太多挑花眼,请找我!</p> <p><em>3?/em>初入此行业很迷茫,请找我?/p> <p><em>4?/em>联系不上酒企业,请找我!</p> <p><em>5?/em>我有尾货要处理,请找我!</p> <div id="5ge4r63r4n" class="saoyisao"> <img src="http://ahyezihb.com/skins/images/w_news.jpg"> 加专业顾问微信,帮您解决酒产品难? </div> </div> <style> .fixed_seach_pro{position: fixed;overflow: hidden;width:80px;height:80px;right: 50px;bottom: 50px; z-index: 2;background:rgba(255,0,54,0.8);border-radius: 50%;} .fixed_seach_pro a#seach_pro{width:80px;height:80px;display:block; background: url(http://cc.ahyezihb.com/m/skins/images/icon_seach_pro.png) no-repeat center center/80px; } .help_me_pro{display: block;padding: 40px 30px;display: none;} .help_me_pro h1{color: crimson;font-size: 28px;line-height:36px;font-weight: 700;} .help_me_pro h2{font-size:20px;margin-bottom:20px;line-height:30px;color:darkcyan} .help_me_pro p{line-height:32px;font-size:16px; color:#222;} .help_me_pro p em{display: inline-block;} .help_me_pro .saoyisao{display: block;text-align: center;} .help_me_pro .saoyisao img{display: block; width:120px;padding:10px;margin:10px auto;border:1px #e8e8e8 solid;border-radius:5px;} </style> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?31eda98103ae0ead5b5ae72f2dd77091"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html> <div id="5ge4r63r4n" style="display:none"></div>